Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2022./2023. godinu
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2022./2023. godinu
Upisi u dječje vrtiće Grada Zadra započet će u lipnju 2022. godine.

Gradonačelnik Grada Zadra 28. travnja 2022. donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2022./2023. godinu. Nova Odluka donesena je u suglasju s predškolskim ustanovama kojima je Grad Zadar osnivač (DV Radost, DV Sunce i DV Latica) kao i sa udrugama čiji je primarni cilj briga za djecu s teškoćama.

Novine u Odluci su sljedeće: skupna razina upisa za sve tri predškolske ustanove Grada Zadra, elektronski upisi i izmjene u postupku bodovanja  prijava.

Upisi u dječje vrtiće Grada Zadra započet će u lipnju 2022. godine.

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2022./2023. godinu dostupna je u privitku.