Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2018./2019. godinu
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2018./2019. godinu
Gradonačelnik Grada Zadra dana 17. travnja 2018. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra.

Gradonačelnik Grada Zadra dana 17. travnja 2018. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u Glasniku Grada Zadra, a primjenjivat će se za pedagošku 2018./2019. godinu.

http://www.radost-zadar.hr/