Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2017./2018. godinu
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2017./2018. godinu
Gradonačelnik Grada Zadra dana 11. travnja 2017. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra.

Gradonačelnik Grada Zadra dana 11. travnja 2017. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za pedagošku 2017./2018. godinu.