Mreža ZaDar -produljeni boravak i smjenski rad vrtića financirat će se iz EU fondova
Mreža ZaDar -produljeni boravak i smjenski rad vrtića financirat će se iz EU fondova
Projekt Grada Zadra pod nazivom Mreža ZaDar- mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja dobio 100 % financiranje od 14.269.513,60 kuna.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku početkom 2018. godine objavilo je Poziv na natječaj za sredstva iz Europskog socijalnog fonda ukupne alokacije 300.000.000,00 kuna. Grad Zadar je koncem svibnja 2018. godine prijavio projektni prijedlog na natječaj Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog  i predškolskog odgoja i obrazovanja čija je svrha usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza roditelja.

Odlukom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 3. siječnja 2019. godine projektni prijedlog Grada Zadra pod nazivom Mreža ZaDar – mreža inovativnih vrtića po mjeri djece i roditelja odabran je za financiranje.

Grad je projekt prijavio u partnerstvu s gradskim vrtićima, Radost i Sunce, te 5 vrtića drugih osnivača (DV Maslačak, DV Ribica, DV Golubica, DV Klokan i DV Šuškalica). Vrtići će zahvaljujući ovom projektu unaprijediti svoj rad organiziranjem produljenog boravka i smjenskog rada. Kroz projekt će se verificirati novi odgojno-obrazovni programi, educirati postojeći i zaposliti novi djelatnici. Ukupna vrijednost projekta je 14.269.513,60 kuna. Bespovratna sredstva iznose 100%, a financiraju se iz ESF-a. Provedbena tijela su Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (PT1) i Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT2). Provedba će započeti danom potpisivanja ugovora i trajati 30 mjeseci. Projekt će biti detaljnije predstavljen na početnoj konferenciji kada će se znati više o točnom datumu početka rada vrtića u smjenama kao i produljenog rada. Tada će biti predstavljeni i vrtićki objekti u kojima će se projekt provoditi.