Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2019./2020. godinu
Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2019./2020. godinu
Gradonačelnik Grada Zadra dana 1. travnja 2019. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra.

Gradonačelnik Grada Zadra dana 1. travnja 2019. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Odluka stupa na snagu prvog dana od objave u Glasniku Grada Zadra, a primjenjivat će se za pedagošku 2019./2020. godinu.

http://www.radost-zadar.hr/

http://www.djecji-vrtic-sunce-zadar.hr/