Preskoči na sadržaj

Upravni odjel za odgoj i školstvo


Grad Zadar Vijesti

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2015./2016. godinu

Gradonačelnik Grada Zadra dana 1. travnja 2015. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a...

Grad Zadar Vijesti

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2014./2015. godinu

Gradonačelnik Grada Zadra dana 15.travnja 2014. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Odluka se primijenjuje za pedagošku 2014....


Grad Zadar Vijesti

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2013./2014. godinu

Gradonačelnik Grada Zadra dana 25.ožujka 2013. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Odluka se primijenjuje za pedagošku 2013....

Grad Zadar Vijesti

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2012./2013. godinu

Gradonačelnik Grada Zadra donio je 12. travnja 2012. godine Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2012./2013. godinu. Odluka je...

Grad Zadar Vijesti

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra za pedagošku 2011./2012. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09 i 28/10), Gradonačelnik...1 2