Gradonačelnik Grada Zadra dana 25.ožujka 2013. godine donio je Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Zadra. Odluka se primijenjuje za pedagošku 2013./2014. godinu.