Održana završna konferencija projekta TU SAM ZA TEBE!
Održana završna konferencija projekta TU SAM ZA TEBE!
U Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar, dana 15.6.2023. godine, održana je završna konferencija projekta TU SAM ZA TEBE!

Udruga za suzbijanje zlouporabe droga i pomoć obiteljima ovisnika „Nada“ uspješno je privela kraju svoj prvi EU projekt pod nazivom „TU SAM ZA TEBE!“ koji se pokazao hvalevrijednim za sve sudionike i sa kojim je postignut još jedan važan korak u pomoći i osiguranju kvalitetnijeg načina života za ovisnike, apstinente i njihove obitelji.

Zahvaljujući partnerstvu sa Gradom Zadrom te vanjskim stručnjacima koji su kroz edukacije i javne tribine javnosti približili gorući problem ovisnosti, postignut je ogroman uspjeh jer je Udruga Nada  poradila na kvaliteti života ovih ranjivih skupina na način da im je pružila stručnu pomoć i adekvatno psihološko savjetovanje, a krajnji rezultat je bio taj da su se ovisnici sami obratili Udruzi i potražili pomoć, što je ujedno i prvi korak ka izlječenju i apstinenciji.

Najčešći korisnici usluga i stručne pomoći iz projektom predviđenih aktivnosti bili su, osim članova Udruge,  roditelji ovisnika, članovi obitelji te sami ovisnici.

U sklopu projekta izrađen je Priručnik za samopomoć i podršku ranjivim skupinama čije su autorice Nikolina Vidov, prof. psihologije i Marija Špaleta, mag. paed., specijalizantica transakcijske analize, smjer psihoterapija, koji ima za cilj informirati roditelje, odgajatelje, učitelje i nastavnike o mogućnostima utjecaja na djecu i mlade pružajući im sigurnost jačanjem psihološke otpornosti. Priručnik ostaje pisani trag i poruka da je prevencija važna, da su lječenje i apstinencija od ovisnosti mogući te da je podrška obitelji i bližnjih u borbi sa ovisnošću itekako bitna.

Digitalna verzija Priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama dostupna je na web stranici Udruge Nada https://www.udruganada.hr/publikacije/ , a tiskana verzija Priručnika može se preuzeti u prostorijama Odjela za EU fondove Grada Zadra te u prostorijama Udruge Nada.

Provodeći projekt ''TU SAM ZA TEBE!'' Udruga Nada je osnažila suradnju sa drugim udrugama te institucijama koje se bave problematikom ovisnosti.

Projekt TU SAM ZA TEBE! ukupne je vrijednosti 61.254,68 EUR (461.523,40 HRK) koji je sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda u iznosu 52.066,47 EUR (392.294,89 HRK) te Ured za Udruge Vlade RH u iznosu 9.188,20 EUR (69.228,51 HRK) u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

Više o Projektu Tu sam za tebe! možete pronaći na web stranici Grada Zadra https://www.grad-zadar.hr/eu-projekt/tu-sam-za-tebe-71.html 

Vezane fotografije

Održana završna konferencija projekta TU SAM ZA TEBE! Održana završna konferencija projekta TU SAM ZA TEBE! Održana završna konferencija projekta TU SAM ZA TEBE!