Održana završna konferencija ADVANCE projekta
Održana završna konferencija ADVANCE projekta

U ponedjeljak 19. veljače 2024.g. u Providurovoj palači održana je završna konferencija projekta ADVANCE – Unaprjeđenja kružnog gospodarstva u gradovima/općinama.

Cilj konferencije bio je predstaviti ciljeve i rezultate projekta, ukazati na problematiku bacanja hrane te informirati o prevenciji i održivom gospodarenju otpadom od hrane.

Žana Klarić, voditeljica Odsjeka za zaštitu okoliša i članica projektnog tima prezentirala je projekt i njegov konačni rezultat: ADVANCE platformu - otvorenu internetsku edukacijsku platformu koja sadrži edukativne sadržaje i informacije vezano za prevenciju i održivo gospodarenjem otpadom od hrane: https://www.advance-foodwaste.eu/index.php/advance-platfrom/.

U sklopu ADVANCE platforme, posebno je predstavljen „Alat za analizu razlike između trenutnih praksi i ciljanih praksi propisanih EU zakonodavstvom“, koji je izrađen u sklopu projekta za dvije glavne ciljne skupine: gradove/općine i ugostiteljski sektor.

Također su u sklopu ADVANCE platforme predstavljeni i vodiči, pojedinačno za svaku ciljnu skupinu, koji metodologijom korak po korak vode lokalnu upravu odnosno ugostitelje do postizanja ciljeva u pogledu prevencije i smanjenja otpada od hrane.

Nakon prezentacije projekta, prof. Aleksandra Anić Vučinić je održala edukaciju o gospodarenju otpadom od hrane u kojoj se osvrnula na trenutno stanje gospodarenja otpadom u RH i Zadarskoj županiji te je poseban naglasak stavila na otpad od hrane i utjecaj turizma na količinu otpada od hrane. Dodatno je istaknula potrebu educiranja i informiranja kao preduvjet za postizanje zadanih ciljeva.

Ukupna vrijednost projekta financiranog iz programa Erasmus+ je 285.612,00 EUR-a pri čemu je budžet Grada Zadra 30.220,00 EUR-a. Nositelj projekta je Nacionalno tehničko sveučilište u Ateni.

Vezane fotografije

Održana završna konferencija ADVANCE projekta Održana završna konferencija ADVANCE projekta Održana završna konferencija ADVANCE projekta Održana završna konferencija ADVANCE projekta Održana završna konferencija ADVANCE projekta