Strategija razvoja urbanog područja Zadar 2014. - 2020.
Strategija razvoja urbanog područja Zadar 2014. - 2020.

ITU mehanizam provodi se i temelji na Strategiji razvoja urbanog područja (SRUP) koja je izrađena za teritorij u kojem se provodi, usuglašena s lokalnim vlastima i rezultat partnerskih konzultacija. SRUP predstavlja multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanog područja kao cjeline unutar definiranog vremenskog razdoblja. Aktivnosti koje se provode u urbanim područjima kroz ITU mehanizam doprinose stvaranju povoljnijeg okruženja za razvoj poduzetništva, unaprjeđenju kulturne baštine i sustava obrazovanja za odrasle. Nadalje, doprinose i poboljšanju usluga javnog prijevoza, povećanju energetske učinkovitosti i zapošljavanja te borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Strategija razvoja urbanog područja Zadar čini temelj za provedbu ITU mehanizma. Ista je izrađena sukladno Smjernicama za izradu Strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (2015) izdanim od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU). Urbano područje Zadar kroz Strategiju razvoja do 2020. godine, uz pomoć ITU-a i sredstava EU planira realizirati programski miks projekata i mjera koji će podići standard urbanog područja na novu razinu, stvoriti povoljno poslovno okruženje i transformirati ga prema progresivnom, čistom, uključivom, kreativnom i otvorenom urbanom području.