Bluewin
Bluewin

Projekt se temelji na zajedničkoj potrebi svih sudionika za podizanjem svijesti i znanja o očuvanju mora i vodenih bogatstava, upravljanju vodenim eko-sistemima i pravilnim korištenjima vodnih bogatstava, uključivanjem civilnog sektora i volontera u ekološke akcije kojima se sprječava daljnja onečišćenja plaža i mora i dr. Sredstva koje bi Grad Zadar dobio (25.000,00 eura) pokrila bi sve planirane aktivnosti u okviru projekta i uključila bi, uz domaće, min. 175 inozemnih sudionika.

Projekt se temelji na zajedničkoj potrebi svih sudionika za podizanjem svijesti i znanja o očuvanju mora i vodenih bogatstava, upravljanju vodenim eko-sistemima i pravilnim korištenjima vodnih bogatstava, uključivanjem civilnog sektora i volontera u ekološke akcije kojima se sprječava daljnja onečišćenja plaža i mora i dr. Sredstva koje bi Grad Zadar dobio (25.000,00 eura) pokrila bi sve planirane aktivnosti u okviru projekta i uključila bi, uz domaće, min. 175 inozemnih sudionika.

 

Naziv projekta: 

BLUEWIN – The Euroepan Blue Sentinels Twinning Project

Naziv korisnika:

Grad Zadar - Vodeći funkcionalni partner

Projektni  partneri:   Grad Dubrovnik, The Highland Council, Inverness, Škotska, Grad Gorizia, Italija, Grad Nova Gorica, Slovenija i Grad Kotor, Crna Gora
Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2016. - 20.10.2016.
Program:  Europa za građane

 

 

Kao vodeći partner, Grad Zadar će biti odgovoran za:

• financijsko i administrativno upravljanje projektom;

• Koordinaciju promotivnih aktivnosti i komunikaciju;

• Praćenje aktivnosti projekta u smislu postizanja rezultata projekta;

• Logistiku i organizaciju svečanosti otvaranja i zatvaranja;

• Organizacija i koordinacija pripremnih radnji;

• Uključenost najmanje 60 sudionika u twinning- tjednu i zadarske javnosti,

• Organizaciju Plavog sajma

• Potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu (pro-forma sporazum)

 

 Vodeći partner će u svoje aktivnosti uključiti:

• Sveučilište u Zadru - Pomorski odjel; Centar za interdisciplinarna mora i pomorstva istraživanje - radionice, Plavi sajam i terenske posjete

• Udrugu EKO-Zadar - u trening o aktivnostima i podizanju svijesti i čišćenje plaža

• Umjetničku udruga Jadertina - kreativna radionica RecyclArt

• Pomorsku školu Zadar - kao sudionike aktivnosti

Vezane fotografije

Bluewin Bluewin Bluewin