POUZD 2.0.
POUZD 2.0.

 

    

 

 

 

Naziv projekta:            POUZD 2.0.
Naziv korisnika: Pučko otvoreno učilište Zadar
Partneri u projektu:
  • Grad Zadar
  • Pučko otvoreno učilište zagreb
Ukupna vrijednost projekta: 1.163.828,00 HRK
Broj polaznika programa obrazovanja osraslih:  40
Razdoblje provedbe: 15. prosinca 2015. - 30.studenog 2016.
Program: Europski socijalni fond 

Svrha ovog projekta je podizanje razine kvalitete POU Zadar kroz materijalno i kadrovsko opremanje učilišta, razvoj standarda zanimanja I kvalifikacija te razvoj novog programa osposobljavanja za zanimanje pomoćnika u nastavi za rad s učenicima s teškoćama. Neposredna potpora učeniku s teškoćama je upravo pomoć pomoćnika u nastavi koji djeluju u sektoru javnih poslova. Cilj projekta je unaprijediti obrazovnu ponudu Pučkog otvorenog učilišta Zadar. Time se povećava konkurentnost polaznika programa na tržištu rada te se doprinosi uspostavi ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada odgovorom na konkretne zahtjeve poslodavaca kroz uspostavljenu trajnu suradnju. Institucionalna održivost projekta osigurat će se prvenstveno uspostavom i praćenjem sustava osiguranja kvalitete rada ustanove i podučavanja te sukladno rezultatima samovrednovanja jačanjem ljudskih resursa putem edukacija o specifičnim sadržajima i inovativnim načinima izvođenja nastave, stavljanjem u funkciju novouređenih kapaciteta POU Zadar za nastavu za potrebe izvođenja svih programa osposobljavanja na komercijalnoj osnovi.