Prijedlozi projekata za financiranje iz ESF-a putem ITU mehanizma

Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT Zadar) u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava (Upravljačkim tijelom Operativnog Programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.)  raspisuje Poziv za iskaz interesa za projekte koji će se financirati putem Mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU Mehanizma).

Financiranje je moguće u okviru sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“:

  1. Prioritetna os 1 – Zapošljavanje / Specifični cilj 8ii1 Povećanje zapošljavanja i integracije dugotrajno nezaposlenih iz NEET skupine na tržište rada
  2. Prioritetna os 2 – Socijalno uključivanje / Specifični cilj 9i1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije / Specifični cilj 9iv2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku deinstitucionalizacije
  3. Prioritetna os 3 – Obrazovanje i cjeloživotno učenje / Specifični cilj 10iii3 Unaprjeđenje kvalitete i relevantnosti obrazovnog sustava za odrasle i podrška odraslima te unaprjeđenje njihovih vještina i kompetencija /Specifični cilj 10iv1 Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete u svrhu povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su:

  1. a) tijela državne uprave (ministarstva, državni uredi, državne upravne organizacije i uredi vlade)
  2. b) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  3. c) sva ostala  tijela  javnog  prava
  4. d) privatni profitni sektor
  5. e) privatni neprofitni  sektor  (organizacije  upisane  u  Registar neprofitnih organizacija)

a koji se nalaze na urbanom području Zadar na kojem se provodi ITU mehanizam. Sastav urbanog područja Zadar čine sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Zadar, Grad Nin i Općine Bibinje, Galovac, Kali, Kukljica, Novigrad, Poličnik, Posedarje, Preko, Ražanac, Sukošan, Škabrnja, Vrsi i Zemunik Donji.

Ovim putem Vas pozivamo da nam dostavite opise projekata koje ste identificirali kao prioritete u skladu s lokalnim strategijama i ciljevima razvoja te koji su u skladu sa specifičnim ciljevima ITU mehanizma. Temeljni cilj ovog poziva je identificirati i prikupiti projektne prijedloge te stvoriti cjelovitu bazu projekata kako bi kroz definiranje poziva i obuhvata prihvatljivih aktivnosti prilagodili pozive stvarnim potrebama urbanog područja. Ukoliko ste već prethodno dostavili projektni prijedlog, molimo Vas da u slučaju da su nastupile određene promjene, dostavite ažuriranu verziju.

Popunjen obrazac potrebno je dostaviti na e-mail adresu: itu@grad-zadar.hr najkasnije do 05. listopada 2018. godine. Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju na telefonu 023 208-007 ili e-mailu: itu@grad-zadar.hr

Prijavni obrazac za iskaz interesa možete preuzeti na sljedećem linku: http://bit.do/exUeg

Poziv za iskaz interesa možete preuzeti na sljedećem linku: http://bit.do/exzKk