Dječji vrtić Pčelica
Dječji vrtić Pčelica

Naziv projekta: Nadogradnja predškolske ustanove Pčelica u Zadru

Program: Mehanizam za oporavak i otpornost (Ministarstvo znanosti i obrazovanja)

Početak provedbe: 03/2023

Završetak provedbe: 03/2025

Ukupna vrijednost projekta: 1.299.621,74 EUR

 

Projektom Nadogradnja predškolske ustanove Pčelica u Zadru, odnosno dogradnjom, nadogradnjom i opremanjem predškolske ustanove Pčelica u Zadru s 8 dodatnih dnevnih boravaka, osigurat će se širenje prostornih kapaciteta za provedbu programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te će se izravno povećati obuhvat djece redovitim i posebnim predškolskim programima na području grada Zadra. 

Nova zgrada predškolske ustanove biti će formirana prema važećim normativima i potrebama za smještaj 128 djece. Kapacitet predškolske ustanove je određen s 8 skupnih jedinica, odnosno sa 4 skupne jedinice jaslica (4 x max 12 djece) i sa 4 skupne jedinice dječjeg vrtića (4 x max 20 djece).

Zgrada predškolske ustanove klasificira se kao tip područnog objekta (vrtića i jaslica), za kojeg se svi administrativni i gospodarsko-servisni poslovi odvijaju u matičnom objektu. Izgradnjom novih planiranih kapaciteta, planirana intervencija doprinijet će poboljšanju pristupa predškolskom odgoju na cijelom području grada Zadra.