Centar za mlade
Centar za mlade

Osnovni cilj projekta je revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa rekonstrukcijom i uređenjem bivšeg vojnog objekta u prostor javno – društvenog i kulturnog sadržaja.

Projekt se sufinancira iz Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava za strateški projekt u okviru Specifičnog cilja 6e2 "Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) unutar ITU" iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

 

Naziv projekta:

Centar za mlade - Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radić u Zadru

Naziv korisnika:  Grad Zadar
Ukupna vrijednost projekta: 39.870.743,71 kn
Bespovratna sredstva (EU):  33.150.000,00 kn
Intenzitet potpore:  83,35%
Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2018. - 01.08.2022. 

Operativni program:

Fond:

Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Europski fond za regionalni razvoj

Brownfield lokaliteti predstavljaju veliki potencijal za unaprjeđenje ekonomskog, ekološkog i društvenog okruženja u Velikom urbanom području Zadar. Najveći dio brownfield područja se odnosi na bivša vojna područja (83,3 %) koja je nužno revitalizirati na korist stanovništva iz VUP-a Zadar.

Projektom se brownfield prostor bivše vojarne u ulici Stjepana Radića, kao i bivši vojni kompleks, obnavlja i ponovno stavlja u funkciju kako bi se postojeći, trenutno neiskorišteni prostor, ponovno upotrebljavao i služio zajednici.

Komponente projekta:

1. Rekonstrukcija i nadogradnja Centra za mlade
2. Izrada novog urbanističkog rješenja bivše vojarne Stjepan Radić u Zadru

U odnosu na aktivnost rekonstrukcije, nadogradnje i uređenja napuštene i derutne zgrade unutar bivše vojarne te njene prenamjene u prostor javnih i društvenih sadržaja, odnosno Centra za mlade i prostora gradske knjižnice, projektom se rekonstruira dvoetažni prostor površine 4498,24 m2 koji se nalazi pored postojeće gradske knjižnice i koji će se projektom povezati prolazom. Novouređeni prostori prilagođeni su potrebama udruga mladih, nezavisne kulturne scene te građana koji su korisnici prostora knjižnice kao i javnih prostora centra za mlade. Tako se uređenjem dobivaju višefunkcionalni prostori igraonica za djecu, prostori za radionice za osnovnoškolsku djecu, vježbaonica, dvorane za predavanje, velika multimedijalna dvorana za koncerte, projekcije i razne druge izvedbene aktivnosti, dvorane za ples, caffe bara te prostora administracije i ureda za udruge.

U odnosu na aktivnost izrade novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića, odnosno u neposrednom okruženju i urbanističkom sklopu prostora uz Centar za mlade i gradsku knjižnicu, novo urbanističko rješenje treba ponuditi cjelovitu funkciju urbanističkoga sklopa bivše vojarne s rješenjem ključnih prostornih ograničenja poput pješačke i prometne komunikacije, komunalne infrastrukture, rasvjete i zelenih površina, prometa u mirovanju, novih javnih površina i slično, a sve s ciljem trajne i smislene regeneracije prostora bivše vojarne te integracije iste u urbanu matricu grada.

Više o europskim strukturnim i investicijskim fondovima te dostupnim natječajima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr .

Više o provedbi ITU mehanizma u Velikom urbanom području Zadar možete pronaći na http://www.grad-zadar.hr/itu-mehanizam-1055/

Vezane fotografije

Centar za mlade Centar za mlade Centar za mlade