Masterplan
Masterplan

Naziv projekta: Izrada prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

Naziv korisnika: Grad Zadar

Projektni partner: Zadarska županija

Ukupna vrijednost: 4.010.000,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 3.408.500,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2017. – 30.09.2018.

Program: Operativni program Konkuretnost i kohezija (Kohezijski fond)

Svrha izrade prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija je omogućavanje učinkovitog i održivog prometnog razvoja regije u skladu s europskim i nacionalnim strategijama i planovima. Prometni masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija bit će temeljni strateški dokument dugoročnog razvoja prometa na spomenutom području.

Izradom Masterplana će se nastojati omogućiti:

- Identificiranje problema i novih prilika za poboljšanje prometnog sustava Grada Zadra i Zadarske županije te postaviti okvire za rješenja

- Sagledavanje sve postojeće i do sada planirane prometne projekte na svom području kako bi ih smisleno uklopili u cjelinu i to s ciljem da zadovolje potrebe građana s jedne strane i budu razvojni za gospodarstvo određenog područja s druge strane

- Sagledavanje međuotočke povezanosti i povezanosti s kopnom

- Mogućnosti razvoja željezničkog prometa na širem prostoru Zadra i zaleđa

- Dati prometne podatke i definirati potrebe lokalnog stanovništva pri njihovim dnevnim migracijama

- Osim definiranja ulaganja u novu prometnu infrastrukturu, definirati nove potrebne prometne usluge za građane

- Predstavljanje mjera i projekta za poboljšanje sigurnosti u prometu, mjere za poticanje javnog prometa i njegovog razvoja

- Povezivanje javnog prijevoza najjednostavnijim oblicima mobilnosti, kao što su vožnja biciklom i pješačenje

Navedeni masterplan biti će strateški dokument koji će definirati buduće intervencije u prometu i prometnu infrastrukturu na području funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija, te povećati razinu pripremljenosti i mogućnost financiranja projekata iz EU fondova u području prometa.

Vezane fotografije

 Masterplan  Masterplan  Masterplan