Park4SUMP
Park4SUMP

Naziv: Parking management as game changer for urban mobility

Akronim: Park4SUMP

Koordinator projekta: Mobiel 21 (BE)

Partnerstvo: Deutsches Institut für Urbanistik (DE), FGM-AMOR (AT), Edinburgh Napier University (UK), Isinnova (IT), Polis (BE), Vitoria Gasteiz CEA (ES), Rotterdam (NL), Freiburg (DE), Krakow (PL), Trondheim (NO), Sint-Niklaas (BE), Grad Zadar (HR), Slatina (RO), Sofia (BG), Tallinn (EE), Shkodra (AL), Lisboa (PT), Gdansk (PL), La Rochelle (FR), Reggio Emilia (IT) i Palma de Mallorca (ES).

Program: Horizon 2020

Vrijednost projekta: 3.576.253,75  EUR 

Projektni proračun Grada Zadra: 47.587,50 EUR

Trajanje projekta: Rujan 2018 - Ožujak 2022

 

Grad Zadar je partner, u ulozi „grada pratitelja“ (follower) u projektu Park4SUMP koji ima za cilj povećati prihvaćanje kvalitetnog upravljanja parkiranjem i njegovu integraciju u Planove održive urbane mobilnosti. Stoga je Park4SUMP postavio sljedeće ciljeve: (1) postići široku raspoloživost i prenosivost dobrih primjera upravljanja parkinogm; (2) potaknuti daljnju inovaciju u upravljanju parkiranjem; (3) podizanje svijesti i prihvaćanje među relevantnim dionicima o tome kako pravilna politika parkiranja može pomoći gradovima; (4) unaprijediti kapacitete za upravljanje pakingom; (5) rasteretiti javne površine i smanjiti putovanje automobilom, uz povećanje održivih načina prijevoza, povećati sigurnost, smanjiti emisije, podržati urbano planiranje i poboljšati kvalitetu života; (6) isporuka mjerljivog učinka za sve prethodno navedene ciljeve. Grad Zadar će kao grad pratitelj razmotriti mogućnosti preuzimanja dokazanih i testiranih rješenja od vodećih gradova koji koriste inovativne metode za brzu i ekonomičnu implementaciju boljeg upravljanja parkingom.

Više o samom projektu možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://park4sump.eu/