Održivo gospodarenje otpadom
Održivo gospodarenje otpadom

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: Program izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra

Naziv korisnika: Grad Zadar

Ukupna vrijednost: 1.455.985,48 kn

EU sufinanciranje projekta: 1.193.442,53 kn

Razdoblje provedbe projekta: 03.05.2018. – 03.01.2020.

Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Zaštita okoliša i održivost resursa;  "Zajedno do fondova EU"

 

Svrha provedbe „Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“ na području Grada Zadra, je ta da se potakne građane Grada Zadra na savjesno i odgovorno gospodarenje otpadom. Projektne aktivnosti osmišljene su na način da kombinacijom izobraznih i promotivnih aktivnosti sinergijski nametnu poruke kampanje široj javnosti i svim ciljnim skupinama projekta. Glavna svrha strateškog pristupa izgradnji svijesti stanovnika grada Zadra je omogućiti kontinuiranu i sustavnu komunikaciju u području održivog gospodarenja otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje.

 

Projekt provedba "Programa izobrazno informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom" na području Grada Zadra predstavlja aktivnosti koje će se provoditi kako bi se postigla željena razina promjena vezana za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Projekt se realizira kroz aktivnosti:

  1. provedba izobrazno-informativog programa,
  2. promocija i vidljivost,
  3. upravljanje projektom.

 

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 13. lipnja 2018. godine, a projekt se sufinancira iz Kohezijskog fonda (KF) s 81,9680242% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova. 

Vezane fotografije

Program  izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra Program  izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra Program  izobrazno - informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području Grada Zadra