Centar za mlade (faza II.)
Centar za mlade (faza II.)

Naziv projekta: "Centar za mlade (faza II.) – Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru", KK.06.2.2.17.0001

Naziv korisnika: Grad Zadar

Ukupna vrijednost projekta: 3.596.623,79 HRK

Iznos EU sufinanciranja: 3.022.877,64 HRK 

Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2021. - 01.10.2023.

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt "Centar za mlade (faza II.) – Parterno uređenje okoliša Centra za mlade u sklopu bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru", KK.06.2.2.17.0001, predstavlja sljedeću fazu revitalizacije brownfield lokacije, bivše vojarne, u urbanom središtu grada Zadra.

Projektom se parterni prostor okoliša uz bivši vojni kompleks obnavlja i ponovno stavlja u funkciju kako bi se postojeći, trenutno neiskorišteni prostor, ponovno upotrebljavao i služio zajednici.

S obzirom na to da se radi o okolišu koji je nedjeljiv od objekta Centra za mlade, implementacija projekta uređenja okoliša, na 4.040 m2 obuhvata, kao sljedeća faza strateškog projekta rekonstrukcije Centra za mlade, uključuje:

  1. Izvođenje radova parternog uređenja okoliša Centra za mlade
  2. Provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem radova parternog uređenja

Ideja oblikovanja okoliša Centra za mlade bila je ostvariti ekstenziju interijera same građevine u okolni vanjski prostor. Elementi oblikovanja su lagani, montažni i prije svega multifunkcionalni te će budući prostor imati par različitih karaktera, svojevrsnih 'vanjskih prostorija' različitih ugođaja i stupnjeva privatnosti:

  1. 'hodnik' - svjetlosna promenada od stupova javne rasvjete koji su na najvišim točkama povezani sajlama za prihvat dodatnog osvjetljenja (svjetlosnih lanaca_žarulja), a istovremeno ima alternativnu mogućnost uporabe (za prihvat raznih dekoracija, rasvjetnih tijela ili izložaka). Ovaj prostor je u funkciji 'vanjskog hodnika', tj. prolaza kratkog zadržavanja uz izložbe ili štandove;
  2. 'dnevni boravak' - adekvatni vanjski prostor za odmor, druženje i zabavu, odnosno krajnja točka kretanja, mjesto relaksacije, razgovora i druženja;
  3. 'PVN_prostor više namjena' = multifunkcionalno parkiralište - površina parkirališta iza određenog sata u danu koristi za javna okupljanja, izložbe, koncerte i slično. Ovaj prostor se aktivira po potrebi, multifunkcionalan je, a u vrijeme aktivnosti je u stalnoj promjeni kapaciteta korisnika. 

Novo projektno rješenje uređenja okoliša ponudit će cjelovitu funkciju urbanističkoga sklopa uz Centar za mlade i Gradsku knjižnicu, a sve s ciljem trajne i smislene regeneracije prostora bivše vojarne te integracije iste u urbanu matricu grada.