Zeleni otoci II
Zeleni otoci II

Naziv projekta: Neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina - Zeleni otoci II

Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Početak provedbe: 2023.

Završetak provedbe: 2026.

Ukupna vrijednost projekta: 348.620,94 EUR

Stopa (su)financiranja: 80%

 

Obuhvat ovog projekta odnosi se sadnju stabala na definiranim lokacijama na području grada Zadra u svrhu povećanja postojećih i izgradnje novih zelenih površina u gradu Zadru.

Na ovaj način i ovim projektom Grad Zadar doprinosi razvoju "zelene infrastrukture" u urbanim i periurbanim područjima grada Zadra.

Projektom će se doprinijeti jačanju otpornosti urbanog područja grada Zadra na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama.