J A V N I   P O Z I V  za prikupljanje zahtjeva za kupnju  stanova  iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)  na lokaciji Crvene kuće u Zadru
J A V N I P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na lokaciji Crvene kuće u Zadru

 

Temeljem članka 14. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje ("Glasnik Grada Zadra", broj: 3/03 i 30/10), Gradonačelnik  Grada Zadra  o b j a v l j u j e

 J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za kupnju  stanova  iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS)  na lokaciji Crvene kuće u Zadru radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

 

 

 

 

 

 

 

i