Objavljena edukativna brošura „Plasman proizvoda na tržište“
Objavljena edukativna brošura „Plasman proizvoda na tržište“
Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ krenula je s realizacijom projekta "Mali poduzetnici".

Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti CINAZ krenula je s realizacijom projekta "Mali poduzetnici" uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Projekt je prijavljen na „Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2021./2022.“ Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Partneri u projektu su Grad Zadar, šest osnovnih i dvije srednje škole: OŠ Šime Budinića, OŠ Valentina Klarina Preko, OŠ Petra Lorinija Sali, OŠ Ivana Gorana Kovačića Lišane Ostrovičke, OŠ Murterski škoji Murter, OŠ Dr. Franje Tuđmana Knin, Srednja škola Obrovac te Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar. Suradnici u projektu su Inovativni Zadar d.o.o., Srednja škola Stanka Ožanića i Udruga Ravni kotari.

U sklopu projekta „Mali poduzetnici“, između brojnih provedenih aktivnosti, nastala je i edukativna brošura „Plasman prozivoda na tržište“. Cilj brošure je unaprijediti znanja učenika o marketingu, brendiranju i osnovama financijske pismenosti kako bi što bolje plasirali svoje proizvode na tržište.

Publikaciju su kreirali učenici učeničke zadruge Solidus iz Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole Zadar zajedno s mentoricom i profesoricom Sandrom Bijelić Pajović.

Brošura je dostupna u digitalnom kao i u tiskanom izdanju te će biti predstavljena i na javnim manifestacijama koje će se održati u Zadru, a prva među njima je županijska smotra učeničkih zadruga koja će se održati 26. svibnja 2022. na trgu Petra Zoranića u Zadru.


Edukativna brošura „Plasman proizvoda na tržište“ može se preuzeti i na poveznici: https://www.udrugacinaz.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=212:mali-poduzetnici-plasman-proizvoda-na-trziste&catid=9:novosti&Itemid=107