Objavljena brošura EU projekata Grada Zadra u 2015. godini
Objavljena brošura EU projekata Grada Zadra u 2015. godini
UO za EU fondove.

UO za EU fondove Grada Zadra na svojim je mrežnim stranicama objavio brošuru u kojoj su sadržani svi EU projekti Grada Zadra u 2015. godini:
EU projekti Grada Zadra 2015.

Brošuru možete pronaći i u privitku: