Gradsko vijeće Grada Zadra na 12. sjednici održanoj 20. i 22. prosinca 2014. godine donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra u 2015. godini

Gradsko vijeće Grada Zadra na 12. sjednici održanoj 20. i 22. prosinca 2014. godine donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra u 2015. godini. Program javnih potreba objavljen je u Glasniku Grada Zadra broj 16 od 23. prosinca 2014. godine, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.