Gradsko vijeće Grada Zadra na 12. sjednici održanoj 20. i 22. prosinca 2014. godine donijelo je Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra u 2014. godini

Gradsko vijeće Grada Zadra na 12. sjednici održanoj 20. i 22. prosinca 2014. godine donijelo je Druge izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra u 2014. godini. Druge izmjene i dopune Programa objavljene su u Glasniku Grada Zadra broj 15. od 23. prosinca 2014. godine.