Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra u 2014. godini
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra u 2014. godini

Gradsko vijeće Grada Zadra na 6. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine donijelo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra u 2014. godini. Program javnih potreba objavljen je 24. prosinca 2013. godine u Glasniku Grada Zadra broj 17.