Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2014. godine donijelo je Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2014. godinu

Gradsko vijeće Grada Zadra na 9. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2014. godine donijelo je Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2014. godinu. Izmjene i dopune Programa objavljene su u Glasniku Grada Zadra broj 8/2014., a stupile na snagu 22. srpnja 2014. godine.