Gradsko vijeće Grada Zadra na 4. sjednici održanoj dana 5. studenoga 2013. godine donijelo je Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2013. godinu. Izmjene i dopune Programa objavljene s u Glasniku Grada Zadra broj 13. od 8. studenoga 2013., a danom objave stupile su na snagu.