Odluka o dodjeli tekuće donacije po Javnom natječaju za prijavu programa/projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka-2015.
Odluka o dodjeli tekuće donacije po Javnom natječaju za prijavu programa/projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka-2015.

Temeljem provedenog Javnog natječaja za prijavu programa/projekata udruga iz područja održivog razvitka zadarskih otoka za 2015. godinu, te evaluacije pristiglih prijava od strane Povjerenstva za procjenu i odabir, Gradonačelnik Grada Zadra donio je Odluku o dodjeli tekuće donacije (KLASA:025-01/15-01/01 URBROJ:2198/01-2-15-14 od 7. svibnja 2015.) odabranim programima/projektima udruga.

U Proračunu Grada Zadra u 2015. godini za ovu namjenu osigurano je 80.000 kuna, a od pristiglih 16 prijava, odobreno je 10 programa/projekata udruga.

Popis odobrenih programa/projekata po predmetnom natječaju nalazi se u prilogu.