Nacionalni program razvitka otoka 

Zakon o otocima NN 34/99, 149/99, 32/02, 33/06

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13, 56/16

Uredba o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta NN 77/06, 66/07

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom "Hrvatski otočni proizvod" NN 47/07

Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom NN 35/11

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prometu NN 1/14 , 52/15, 56/15