Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Agencija za obalni linjski pomorski promet

Agencija za razvoj Zadarske županije

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije

Otočni sabor

LAG Mareta