Temeljem članka 33. Zakona o otocima (NN 34/99,149/99,32/02,33/06) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je 2011. godine donijelo Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom  vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN 35/11) kojim je za isporuku pitke vode određena nadležnost jedinica lokalne samouprave. Poslovi određeni ovim Pravilnikom u nadležnosti su Upravnog odjela za razvitak otoka i zaštitu okoliša.