Javni natječaji i pozivi
Javni natječaji i pozivi

 

Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša provodi dva javna natječaja za prijavu programa i/ili projekata udruga iz:

-područja zaštite okoliša i

-područja održivog razvitka otoka u administrativnom sastavu Grada Zadra ( otoci: Silba, Molat, Olib, Premuda, Rava, Ist, Iž).

Natječaji se pripremaju u skladu sa Zakonom o udrugama (NN 74/14) i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15).

Projekti koji se financijski podupiru ovim putem u skladu su sa razvojnim ciljevima iz Strategije razvoja Grada Zadra 2013-2020, unutar kojih je kroz mjere i prioritete određeno unapređenje kvalitete života i zaštite okoliša kao i održivi razvoj ruralnog područja i otoka. Cilj natječaja je, ne samo realizacija projekata iz navedenih područja, već i podržavanje rada udruga kroz provedbu ciljanih aktivnosti i jačanje suradnje između lokalne samouprave i udruga.

Upravni odjel za razvitak otoka i zaštitu okoliša Grada Zadra objavljuje i Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za promicanje "Hrvatskog otočnog proizvoda s područja zadarskih otoka.

Poziv je namijenjen svim postojećim i budućim nositeljima oznake "Hrvatskog otočnog proizvoda" s područja otoka Silba, Olib, Premuda, Ist, Molat, Iž i Rava, koji podnošenje zahtjeva mogu ostvariti potpore u svrhu financiranja i sufinanciranja troškova ishodovanja oznake HOP za svoj proizvod i sudjelovanja na manifestacijama u svrhu promidžbe svog proizvoda s oznakom HOP.