Otočni prijevoz
Otočni prijevoz

Zakonom o otocima (NN 34/99,149/99,32/02,33/06) i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN33/06,38/09,87/09,18/11,80/13,56/16) određeni su korisnici i njihova prava na povlašteni i besplatni prijevoz u javnom pomorskom prijevozu i javnom otočnom cestovnom prijevozu, te donošenje i objava reda plovidbe.

Uvjeti i način ostvarivanja prava povlaštenoga javnog pomorskog prijevoza, vrste isprava koje se izdaju korisnicima tog prava, kao i uvjete i način isplate naknade brodaru za obavljeni prijevoz u javnom prijevozu sukladno odredbama Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu pobliže su uređeni Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom prijevozu NN 1/14 , 52/15 i 56/15.

Prema opsegu povlastica povlašteni prijevoz može biti besplatan ili s popustom. Visinu popusta u povlaštenom prijevozu određuje nadležni ministar posebnom odlukom.

Za korištenje prava povlaštenog prijevoza korisnici su dužni priložiti važeću Otočnu iskaznicu.

OTOČNA ISKAZNICA

Agencija za obalni linijski pomorski promet, kao nositelj projekta izdavanja otočnih iskaznica, osigurava korištenje prava na povlašteni prijevoz za otočane i njihova vozila. Otočna iskaznica omogućuje jednostavniju i bržu kupnju karata za povlašteni prijevoz. Prvo izdavanje Otočne iskaznice za pomorski prijevoz osoba je za korisnika besplatno.

Zahtjevi za izdavanje otočnih iskaznica za pomorski prijevoz putnika kao i otočnih iskaznica i vinjeta za pomorski prijevoz vozila se prikupljaju na prodajnim mjestima Jadrolinije, gdje će se preuzimati i izrađene iskaznice. Sam postupak predaje zahtjeva je za nositelje otočnih iskaznica maksimalno pojednostavljen. To prvenstveno znači da podnositelj zahtjeva, osim popunjenog zahtjeva i priložene fotografije, na uvid treba dati samo osobnu iskaznicu, dok će se provjera svih relevantnih podataka samog podnositelja, odnosno opsega njegovih prava na povlašteni prijevoz, odvijati automatskim postupkom spajanja na temeljne nacionalne registre Republike Hrvatske (MUP - registar prebivališta, CarNet - registar učenika, Srce/ISAK - registar studenata, HZMO - registar umirovljenika). Studenti, koji svoj status dokazuju studentskom iskaznicom, nisu dužni podnositi zaseban zahtjev za izdavanje otočne iskaznice, jer svoja prava na povlašteni pomorski prijevoz ostvaruju predočenjem same studentske iskaznice visokog učilišta koje pohađaju.

 

Vozne redove možete pogledati OVDJE.