Odluka o dodjeli tekuće donacije po Javnom natječaju za prijavu programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode - 2015.
Odluka o dodjeli tekuće donacije po Javnom natječaju za prijavu programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode - 2015.

Temeljem provedenog Javnog natječaja za prijavu programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode na području Grada Zadra za 2015. godinu, te evaluacije pristiglih prijava od strane Povjerenstva za procjenu i odabir, Gradonačelnik Grada Zadra donio je Odluku o dodjeli tekuće donacije (KLASA:351-01/15-01/12 URBROJ:2198/01-2-15-13 od 28. travnja 2015.) odabranim programima/projektima udruga.

U Proračunu Grada Zadra u 2015. godini za ovu namjenu osigurano je 100.000 kuna, a od pristiglih 7 prijava, odobreno je 6 programa/projekata udruga.

Popis odobrenih programa/projekata po predmetnom natječaju nalazi se u prilogu.