Odluka o dodjeli financijskih sredstava-financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša
Odluka o dodjeli financijskih sredstava-financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša

Po provedenom Javnom natječaju za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2019. godinu te pregledu i procjeni pristiglih prijava, gradonačelnik Grada Zadra donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava. S udrugama kojima je odobrena financijska potpora sklopit će se ugovor o dodijeli financijskih sredstava u roku 30 dana od dana objave ove Odluke.

Udruge koje su nezadovoljne Odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja. Odluku po prigovoru donosi gradonačelnik.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 1 bodom, ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.