Rezultati natječaja-zaštita okoliša
Rezultati natječaja-zaštita okoliša
Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2018. godinu.

Po provedenom Javnom natječaju za financiranje projekata udruga iz područja zaštite okoliša na području Grada Zadra za 2018. godinu te pregledu i procjeni pristiglih prijava, gradonačelnik Grada Zadra donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava. S udrugama kojima je odobrena financijska potpora sklopit će se ugovor o dodijeli financijskih sredstava u roku 30 dana od dana objave ove Odluke.
Udruge koje su nezadovoljne Odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Narodni trg 1, 23 000 Zadar, u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja. Odluku po prigovoru donosi gradonačelnik.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 1 bodom, ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.