REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA UREĐENJA PROSTORA BIVŠE VOJARNE U ULICI STJEPANA RADIĆA U ZADRU
REZULTATI NATJEČAJA ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA UREĐENJA PROSTORA BIVŠE VOJARNE U ULICI STJEPANA RADIĆA U ZADRU

NAZIV NATJEČAJA: Arhitektonski javni, anonimni, opći, jednostupanjski, prvog stupnja složenosti, anketni Projektni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru

RASPISIVAČ NATJEČAJA: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, OIB 09933651854, telefon: +385 23208165, email: javna.nabava@grad-zadar.hr, internetska adresa https://www.grad-zadar.hr/

Odgovorna osoba: Branko Dukić, gradonačelnik; kontakt osoba: Ante Ćurković, mag.pol., ante.curkovic@grad-zadar.hr, telefon: +385 23208165

PROVODITELJ I ORGANIZATOR: Društvo arhitekata Zadra, Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000 Zadar, OIB:61787112557, tel: +385 99 707 4565, e-adresa: drustvo.arhitekata.zadra@gmail.com, odgovorna osoba: Petar Kozina, dipl.ing.arh., e-adresa: petar.kozina@gmail.com, tel: +385 99 707 4565

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: KOTA d.o.o. Velebitska 7, Zadar, OIB:99824598774, MB:02775158

Odgovorna osoba: Marija Profaca dipl.ing.arh., kontakt: marija.profaca@gmail.com, +385 98 871 356

REGISTARSKI BROJ NATJEČAJA PRI HKA: 111-21/ZD-UA/NJN

EVIDENCIJSKI BROJ IZ PLANA JAVNE NABAVE: MN 050-4/21

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA: Izrada idejnog rješenja uređenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru

PRAVO SUDJELOVANJA: imale su sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta. Sposobnost natjecatelja je bila zadovoljena ako je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Natjecatelj je mogao za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Na natječaju nisu mogli sudjelovati: zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog suda i njihovi zamjenici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, stručni savjetnici, kao i njihovi bliski srodnici u prvom i drugom koljenu, kao ni njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, te neposredni suradnici (podređeni i nadređeni), kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je valorizirao: -prostorni koncept u odnosu na širi i uži kontekst, -prostorna i oblikovna kvaliteta, -argumentirana funkcionalnost rješenja, -suvremenost izričaja, -racionalnost i ekonomičnost rješenja, -stupanj i iscrpnost odgovora na sva pitanja postavljena programom, -uvjerljivost produkt-dizajna, - provedivost.

ČLANOVI I ZAMJENIK ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNIK:

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:

 1. Saša Begović izv.prof. art., .dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS-a
 2. Krešimir Damjanović, mag.ing.arch, predstavnik provoditelja
 3. Nives Kozulić, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
 4. Ante Ćurković, mag.pol., predstavnik raspisivača
 5. Anita Mijić, dipl. tur. komunikolog, predstavnik raspisivača

Zamjenik člana ocjenjivačkog suda

 1. Petar Kozina, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Tehnička komisija

 1. Zrinka Gržan, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica
 2. Marin Bukulin, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Tajnik natječaja

 1. Domagoj Diklić, mag.ing.arch., ovlašteni arhitekt

Natječaj je raspisan u skladu sa Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 85/14) i Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Anketni natječaj nema procjenu vrijednosti investicije niti procjenu vrijednosti daljnje projektno-tehničke dokumentacije. Raspisivač nema obavezu nabave daljnje projektno-tehničke dokumentacije.

 

REZULTATI NATJEČAJA

Na natječaj je u propisanom roku pristiglo 6 radova, a odlukom ocjenjivačkog suda dodijeljene su slijedeće nagrade:

 1. Nagrada u iznosu od 80.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “ 04”

Autori:  Ena Vladislavić, Ivan Maurović, Dunja Mitrović, Hana Paleka

 1. Nagrada u iznosu od 50.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “ 01”

Autori:  Lucia Kalogjera, Dora Ivančan

 1. Nagrada u iznosu od 30.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “ 02”

Autori:  Mirela Bošnjak, Mirko Buvinić, Maja Furlan Zimmermann (X.3.M. d.o.o.)

 1. Nagrada u iznosu od 24.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “ 06”

Autori:  Tomislav Krajina

Suradnici: Nina Podrug, Mislav Krajina, Joško Žanić (konzultant rasvjete)

 1. Nagrada u iznosu od 16.000,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom “ 03”

Autori:  Bruno Raškaj, Marko Blagec, David Buczynski

 

Posebno priznanje ocjenjivačkog suda dodjeljuje se radu pod šifrom “05”

Autori: Mia Roth-Čerina dipl.ing.arh., Tonči Čerina dipl.ing.arh., Luka Fatović mag.ing.arh.,

Domagoj Leko stud.arh.

 

Projektni natječaj je provoden u sklopu projekta „Centar za mlade – Rekonstrukcija Centra za mlade i izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u Ulici Stjepana Radić u Zadru“ referentne oznake KK.06.2.2.02.0002 ukupne vrijednosti 39.870.743,71 kn. Projekt rekonstrukcije Centra za mlade prvi je strateški projekt Grada Zadra financiran sredstvima iz ITU mehanizma, Prioritetne osi 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“ , Specifični cilj 6e2 „Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i/ili industrijska područja) ”OPKK- a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Svrha (cilj) Poziva je revitalizacija brownfield područja bivšeg vojnog kompleksa u ulici S. Radića rekonstrukcijom i uređenjem bivšeg vojnog objekta u prostor Centra za mlade kao prostora javno – društvenog i kulturnog sadržaja. Projekt se sastoji od četiri aktivnosti, od kojih su ključne Rekonstrukcija i nadogradnja Centra za mlade te Izrada novog urbanističkog rješenja prostora bivše vojarne u ulici Stjepana Radića u Zadru. 

 

Više informacije može se pronaći na ovom linku

Vezane fotografije

1. nagrada 2. nagrada 3. nagrada 4. nagrada 5. nagrada Posebno priznanje