Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U Odsjeku za razrez komunalnog doprinosa i ostale poslove obavljaju se poslovi imovinsko-pravne analize građevinskog zemljišta za izgradnju , postupci obračuna komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađenih zgrada i drugi upravni i neupravni postupci u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

 

Kontakt
Tel:  023 / 208 - 040
Fax: 023 / 208 - 197
E-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr
Adresa: Narodni trg 1