Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U Odsjeku za razrez komunalnog doprinosa i ostale poslove obavljaju se poslovi imovinsko-pravne analize građevinskog zemljišta za izgradnju , postupci obračuna komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje u prostoru nezakonito izgrađenih zgrada i drugi upravni i neupravni postupci u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

 

Voditelj odsjeka za razrez komunalnog doprinosa i ostale poslove 
Ivan Mišulić, dipl. iur.  
E mail: ivan.misulic@grad-zadar.hr  
Tel. 023 / 208 - 049