Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U Odsjeku za infrastrukturne građevine vode se upravni i obavljaju drugi stručni poslovi u vezi s izgradnjom infrastrukturnih građevina kojima je vlasnik Grad Zadar, te vrši koordinaciju u postupcima kada su investitori javne ustanove ili trgovačka društva u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Zadra te obavlja i druge upravne i neupravne postupke u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona. 

 

Voditelj odsjeka za infrastrukturne građevine