Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U Odsjeku za infrastrukturne građevine vode se upravni i obavljaju drugi stručni poslovi u vezi s izgradnjom infrastrukturnih građevina kojima je vlasnik Grad Zadar, te vrši koordinaciju u postupcima kada su investitori javne ustanove ili trgovačka društva u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Zadra te obavlja i druge upravne i neupravne postupke u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona. 

 

Kontakt
Tel:  023 / 208 - 040
Fax: 023 / 208 - 197
E-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr 
Adresa: Narodni trg 1