Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U Odsjeku za izgradnju prometnog sustava vode se upravni i obavljaju drugi stručni poslovi u vezi s izgradnjom dijelova prometnog sustava kojima je investitor Grad Zadar, te sudjelovanja u postupku davanja suglasnosti drugim investitorima za izgradnju dijelova prometnog sustava.

Projekt prometnog sustava grada Zadra: ITS (inteligentni transportni sustav) s revizijom i dopunom prometne studije grada Zadra   

 

Voditelj odsjeka za izgradnju prometnog sustava 
Marko Meštrović, dipl. ing. građ.  
E mail: marko.mestrovic@grad-zadar.hr  
Tel. 023 / 208 - 053