Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U Odsjeku za izgradnju prometnog sustava vode se upravni i obavljaju drugi stručni poslovi u vezi s izgradnjom dijelova prometnog sustava kojima je investitor Grad Zadar, te sudjelovanja u postupku davanja suglasnosti drugim investitorima za izgradnju dijelova prometnog sustava.

Projekt prometnog sustava grada Zadra: ITS (inteligentni transportni sustav) s revizijom i dopunom prometne studije grada Zadra 

 

Voditelj odsjeka za izgradnju prometnog sustava - MARKO MEŠTROVIĆ, dipl. ing. građ.

E mail: marko.mestrovic@grad-zadar.hr

Kontakt broj: 208-053