Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U Odsjeku za izgradnju prometnog sustava vode se upravni i obavljaju drugi stručni poslovi u vezi s izgradnjom dijelova prometnog sustava kojima je investitor Grad Zadar, te sudjelovanja u postupku davanja suglasnosti drugim investitorima za izgradnju dijelova prometnog sustava.

Projekt prometnog sustava grada Zadra: ITS (inteligentni transportni sustav) s revizijom i dopunom prometne studije grada Zadra 

 

Kontakt
Tel:  023 / 208 - 040  
Fax: 023 / 208 - 197
E-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr 
Adresa: Narodni trg 1