Odsjek za energetsku učinkovitost

Energetska povelja
Energetska povelja

U skladu s Planom 20-20-20 do 2020. Grad Zadar je na nacionalnoj razini, potpisivanjem Energetske povelje i Izjave o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša Grada Zadra kao strateškog opredjeljenja za postizanjem visoke učinkovitosti potrošnje energije i zaštite okoliša, iskazao namjeru za gospodarenje energijom na lokalnoj razini, brigu o zaštiti okoliša te racionalno gospodarenje resursima. Nakon potpisivanja ovih dokumenata, Grad Zadar je otišao i korak dalje, potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors), čime je formalizirao svoju politiku održivog razvoja i sustavnog gospodarenja energijom na europskoj razini i time, kao prvi grad u Dalmaciji koji je potpisao Sporazum gradonačelnika, potvrdio svoju poziciju lidera na području održivog razvoja i sustavnog gospodarenja energijom u Dalmaciji.

- PISMO NAMJERE Grad Zadar potpisao je u ožujku 2008. godine
Potpisivanjem pisma namjere Grad Zadar se aktivno uključio u projekt Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj (SGE projekt) koji uvodi sustavno gospodarenje energijom u gradove i županije potičući primjenu načela energetske efikasnosti u zgradama koje su u vlasništvu grada ili županije, odnosno onima za koje grad ili županija plaća račune za potrošnju energenata i vode.
Kao glavni ciljevi SGE projekta ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateško planiranje energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini. Navedeno doprinosi smanjenju potrošnje energenata i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, a potiče se razvoj novih djelatnosti i poduzetništva. 

- ENERGETSKA POVELJA GRADONAČELNIKA I ŽUPANA REPUBLIKE HRVATSKE uručena je Gradu Zadru 10. listopada 2010. godine 
Energetska povelja gradonačelnika i župana Republike Hrvatske deklarativni je akt predstavnika lokalne i područne samouprave kojim se iskazuje svjesnost i politička volja o potrebi gospodarenja energijom na lokalnoj razini, brizi o zaštiti okoliša te racionalnom gospodarenju resursima na dobrobit lokalne zajednice i svih njenih građana.
Potpisivanje Povelje inicirano je zato da bi pitanje energetske efikasnosti dobilo prioritet u strateškim planovima lokalne i područne (regionalne) samouprave i političku podršku poglavarstava. Energetska povelja usvojena je u svibnju 2008. godine u Splitu, na Prvoj radnoj konferenciji gradova i županija Republike Hrvatske o sustavnom gospodarenju energijom.
U nepunih godinu dana Energetsku povelju gradonačelnika i župana Republike Hrvatske potpisali su predstavnici svih 127 gradova i 20 županija u Hrvatskoj. 
Potpisivanje Energetske povelje prvi je korak uvođenja sustavnog gospodarenja energijom u gradove i županije.

- IZJAVA O POLITICI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITI OKOLIŠA GRADA ZADRA

- TIM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI GRADA ZADRA - EE TIM 
Prvi EE tim Grada Zadra osnovan je u rujnu 2010. godine od kada u različitom sastavu sustavno djeluje na ispunjenju zakonskih obveza iz područja energetske učinkovitosti kao i na informiranju i savjetovanju građana o mogućnostima uštede energije i sufinanciranja povećanja energetske učinkovitosti.

- INFORMACIJSKI SUSTAV ZA GOSPODARENJE ENERGIJOM - ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

- IZJAVA O POLITICI UPRAVLJANJA ENERGIJOM  
Gradonačelnik Grada Zadra potpisao je Izjavu o politici upravljanja energijom s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja štetnih utjecaja na okoliš te širenja svijesti među građanima o nužnosti učinkovitog korištenja energijom.

- SAVJETI ZA UŠTEDU ENERGIJE
Savjeti za uštedu energije nastali su u sklopu EU projekta Compete4SECAP (C4S) i prvenstveno se odnose na ponašanje u uredu ali su primjenjivi i u kućanstvima.
Pogledajte C4S savjete kako biste uštedjeli energiju dok provodite više vremena u zatvorenom, radite u školi ili u kućnom uredu. Savjeti za uštedu energije se odnose na grijanje, hlađenje i klimatizaciju, rasvjetu, uredsku opremu, upotrebu vode, način uštede energije tijekom blagdana i drugo.

Vezane fotografije

Energetska učinkovitost