Stabla crnike iz Tuđmanove presađuju se u dvorište Opće bolnice
Stabla crnike iz Tuđmanove presađuju se u dvorište Opće bolnice
Projekt ITS – Inteligentni prometni sustav – pregled napretka radova rekonstrukcije Ul. dr. F. Tuđmana.

Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana vrijednosti 22.587.867,47 kuna započela je 09. travnja 2021. godine potpisom Ugovora s izvođačem radova Lavčević d.o.o. Nakon početnih uhodavanja i uvođenja u posao izvođača 7. svibnja 2021. godine, radovi na rekonstrukciji Ul. dr. F. Tuđmana su krenuli ubrzanim tempom. Radovi su započeli pripremom terena na sjevernom dijelu izvan postojeće prometnice (kod Novog kampusa), obavljeni su radovi širokog iskopa te čišćenja terena. Trenutno se izvodi izmještanje srednje naponskog kabela u nogostup,  kao i izrada provizorija kako bi se osigurale potrebne količine vode korisnicima okolnih zgrada i kuća prilikom daljnjeg izvođenja radova te također nastavak radova iskopa i pripreme terena duž prometnice. 

Tematski sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Grada Zadra, stručnjaci iz tvrtke Nasadi d.o.o., predstavnica Europskog centra za međusektorsku suradnju (IMPACT CENTAR), predstavnici izvođača radova tvrtke Lavčević d.o.o., održan je u srijedu, 16. lipnja 2021. godine na gradilištu (na lokaciji Impact centra). Glavna tema sastanka bila je problematika i konačan dogovor oko presađivanja 12 stabala crnike koje se nalaze u obuhvatu buduće trase prometnice i nogostupa. Na zadovoljstvo svih sudionika postignut je dogovor, te je zaključeno da se stabla crnike presađuju na novu lokaciju unutar kruga Opće bolnice Zadar. Zadarska tvrtka Nasadi će Gradu Zadru i izvođaču radova osigurati stručnu i tehničku pomoć te preuzimanje i brigu o stablima do trenutka dok se ista ne presade na novu lokaciju u sklopu Opće bolnice Zadar. Osim navedenog, tema sastanka bila je i sadnja novih 70 stabala koja se planira u sklopu ovog projekta.

O početcima radova na prometnici i novoj prometnoj regulaciji pravovremeno ćemo informirati javnost.

O projektu:

Realizacijom 35 milijuna kuna vrijednog projekta „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru – ITS“, financiranim kroz mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) Grad Zadar se pridružuje skupini gradova koji na pametan način planiraju život grada i građana.

Rekonstrukcija Ulice dr. Franje Tuđmana, predstavlja ključnu komponentu projekta „Razvoj i implementacija inteligentnog prometnog sustava i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru – ITS“, koji ima za cilj povećanje učinkovitosti prometnog sustava grada Zadra. 

Ulica dr. Franje Tuđmana središnja je glavna gradska prometnica te kao takva najopterećenija prometom koja prolazi kroz najgušće naseljeno područje grada i u koju se ulijeva promet dnevnih migracija građana sa sjevernih dijelova grada u centar i obratno. Upravo zbog navedenog, rekonstrukcija i poboljšanje ove „prometne žile kucavice“ Zadra nameće se kao nužnost i višegodišnja potreba. 

Radovi rekonstrukcije predviđaju novu četvorotračnu prometnicu u dužini od 890  metara, s obostranim nogostupima i biciklističkim stazama te implementaciju inteligentnog prometnog sustava koji nudi prioritet vozilima javnog gradskog prijevoza. Tako će cjeloviti planirani obuhvat rekonstrukcije omogućiti optimizaciju prometnih tokova, učinkovitije upravljanje prometom te bolju informiranost vozača. Novoobnovljena trasa proširene ceste omogućiti će vožnju duž Ulice dr. Franje Tuđmana bez zastoja, ali i bitno utjecati na smanjenje štetnih plinova.

Vezane fotografije

Stabla crnike iz Tuđmanove presađuju se u dvorište Opće bolnice Stabla crnike iz Tuđmanove presađuju se u dvorište Opće bolnice