Compete4SECAP (C4S) – Energy management competition for local authorities for uptake and enhance of Sustainable Energy and Climate Action Plans (Natjecanje u gospodarenju energijom za jedinice lokalne samouprave za kreiranje i nadogradnju akcijskih planova energetski održivog razvitka i klimatskih promjena)

Compete4SECAP (C4S)
Compete4SECAP (C4S)

Compete4SECAP (C4S) – Energy management competition for local authorities for uptake and enhance of Sustainable Energy and Climate Action Plans (Natjecanje u gospodarenju energijom za jedinice lokalne samouprave za kreiranje i nadogradnju akcijskih planova energetski održivog razvitka i klimatskih promjena)

Ukupna vrijednost projekta: 1.784.983,75 €

EU sufinanciranje projekta: 1.784.983,75 €

Program: Obzor 2020

Uloga Grada Zadra: suradnik

Trajanje projekta: od 1. listopada 2017. do 31. prosinca 2020. godine

Koordinator projekta: EKODOMA, Riga, Latvija

Partneri u projektu: EKODOMA – Latvija, SOGESCA s.r.l. – Italija, MT PARTENAIRES INGENIERIE – Francuska , GreenDependent institut (GDI) – Madžarska, EuroVértice Consultores SL – Španjolska, ICLEI EUROPEAN SECRETARIAT – Njemačka, Wuppertal institut – Njemačka, B.&.S.U. mbH –Njemačka, Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) – Hrvatska i Cyprus Energy Agency (CEA) - Cipar

Cilj projekta:

Cilj Compete4SECAP (C4S) projekta je pokrenuti primjenu akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP) u jedinicama lokalne samouprave. Projekt promovira usvajanje normiranog sustava gospodarenja energijom u gradovima kroz koordinaciju nacionalnih natjecanja i radionica razmjene znanja. Projekt također pomaže u facilitaciji nadogradnje SEAP-a u akcijske planove energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP).

Osnovne aktivnosti:

Projekt Compete4SECAP pokriva 8 EU zemalja (Latviju, Italiju, Francusku, Madžarsku, Španjolsku, Njemačku, Cipar i Hrvatsku), a uključuje 32 jedinice lokalne samouprave. Hrvatski gradovi koji sudjeluju su Rijeka, Zadar, Osijek i Velika Gorica.

Pored hrvatskih, u projektu sudjeluju i gradovi iz Mađarske, Italije, Latvije, Njemačke, Francuske, Cipra i Španjolske. Svaki od uključenih gradova odredit će energetski tim kako bi implementirao sustav gospodarenja energijom (Energy Management System) za javne zgrade i ostale potrošače energije (npr. komunalna postrojenja, javna rasvjeta, gradska vozila). Također osnovat će se nacionalni tim za gospodarenje energijom u svakoj od zemalja, uključujući predstavnike iz 4 grada po zemlji. Kako bi se pratili EU ciljevi na području klime, projektni partner Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) pomoći će gradovima u izradi akcijskih planova energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP).

Aktivnosti:

 • Uspostavljanje sustava gospodarenja energijom prema ISO 50001 u gradovima i certifikacija
 • Natjecanje u uštedi energije za javne zgrade na EU razini
 • Pomoć gradovima u nadogradnji SEAP-a u SECAP
 • Odabir najpovoljnijih financijskih instrumenata za financiranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • “Peer to peer” treninzi za predstavnike jedinica lokalne samouprave

Očekivani učinci projekta:

 • Uštede primarne energije
 • Proizvodnja obnovljive energije
 • Ulaganja u održivu energiju
 • Uspostavljen sustav gospodarenja energijom prema ISO 50001 i certifikacija za 32 jedinice lokalne samouprave
 • Nadogradnja SEAP-a u SECAP za 32 jedinice lokalne samouprave
 • Uključivanje najmanje 402 dionika
 • Uključivanje najmanje 150 dodatnih jedinica lokalne samouprave, potpisnika Sporazuma gradonačelnika, koje će učinkovitije djelovati u provedbi energetske učinkovitosti i korištenju obnovljive energije
 • Kreirane i usvojene politike i strategije

 Više o projektu može se doznati na web stranici http://compete4secap.eu/project/

Savjeti za uštedu energije:

Savjeti za uštedu energije se odnose na grijanje, hlađenje i klimatizaciju, rasvjetu, uredsku opremu, upotrebu vode, način uštede energije tijekom blagdana i drugo. 
Pogledajte C4S savjete kako biste uštedjeli energiju dok provodite više vremena u zatvorenom, radite u školi ili u kućnom uredu.