Uplata upravne pristojbe po Tarifnom broju 1. i 4. može se izvršiti općom uplatnicom (gotovinski nalog) ili putem internet bankarstva (bezgotovinski nalog) izravno na sljedeći račun:

 IBAN HR1210010051863000160, model HR64, a u pozivu na broj potrebno je naznačiti: 5002-35724-OIB, a u opisu plaćanja navesti KLASU predmeta ili katastarsku česticu na koju se zahtjev odnosi.