U Odsjeku za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje obavljaju se poslovi vođenja i rješavanja postupaka izdavanja lokacijske dozvole, izdavanja obavijesti o posebnim uvjetima, donošenja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, potvrde parcelacijskih elaborata, izdavanja lokacijske informacije, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, postupci izdavanja akata za gradnju, evidentiranje prijave početka građenja, izdavanja uporabnih dozvola i drugih upravnih i neupravnih postupaka u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Zahtjevi
Zakoni i propisi
Podaci o ostalim tijelima u postupku izdavanja odobrenja za građenje
Podaci za plaćanje pristojbi

Administrativna referada
Ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 08:00 do 11:30 sati 

Referenti primaju stranke
Utorkom od 08:00 do 11:30 sati  

Referenti primaju projektante
Utorkom od 12:00 do 14:00 sati 

Pročelnik
Darko Kasap, dipl. inž. stroj.

Zamjenica pročelnika
Slavica Kardum, dipl. iur.
Tel. 023 / 208 - 031
Fax: 023 / 208 - 035
E-mail: slavica.kardum@grad-zadar.hr

Pomoćnik pročelnika za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Hrvoje Baranović, dipl. ing. arh.
Tel: 023 / 208 - 025
Fax: 023 / 208 - 035
E-mail: hrvoje.baranovic@grad-zadar.hr

Voditeljica odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Sanja Jusup Malik, dipl. ing. arh.
Tel: 023 / 208 - 036
Fax: 023 / 208 - 035
E-mail: sanja.jusup-malik@grad-zadar.hr

Referenti za administrativne poslove

Zdenka Brković - referent za pripremu građevinskih i ostalih poslova
Tel. 023 / 208 - 033
Fax: 023 / 208 - 035
E-mail: zdenka.brkovic@grad-zadar.hr

Ana Ukalović - referent za pripremu građevinskih i ostalih poslova (pristojbe, dostava)
Tel. 023 / 208-037
Fax: 023 / 208 - 035
E-mail: ana.ukalovic@grad-zadar.hr

Alida Lerga - viši referent za pripremu građevinskih i ostalih poslova (žalbe, ovjere pravomoćnosti)
Tel. 023 / 208-037
Fax: 023 / 208 - 035
E-mail: alida.lerga@grad-zadar.hr


Referenti

Referenti se petkom ne javljaju na telefon

 Ime i prezime

 Tel.

 E-mail:

 Ankica Čolak

 023/208-039

 ankica.colak@grad-zadar.hr

 Mile Vukšić

 023/208-021

 mile.vuksic@grad-zadar.hr

 Nataša Horvat

 023/208-038

 natasa.horvat@grad-zadar.hr

 Ozrenka Kamber

 023/208-028

 ozrenka.kamber@grad-zadar.hr