U Odsjeku za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje obavljaju se poslovi vođenja i rješavanja postupaka izdavanja lokacijske dozvole, izdavanja obavijesti o posebnim uvjetima, donošenja rješenja o utvrđivanju građevinske čestice, potvrde parcelacijskih elaborata, izdavanja lokacijske informacije, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, postupci izdavanja akata za gradnju, evidentiranje prijave početka građenja, izdavanja uporabnih dozvola i drugih upravnih i neupravnih postupaka u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Zahtjevi
Zakoni i propisi
Podaci o ostalim tijelima u postupku izdavanja odobrenja za građenje
Podaci za plaćanje pristojbi

Administrativna referada
Ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 08:00 do 11:30 sati 

Referenti primaju stranke
Utorkom od 08:00 do 11:30 sati  

Referenti primaju projektante
Utorkom od 12:00 do 14:00 sati 

U cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2 ( COVID -19) te zaštite građana i službenika od nepotrebnog izlaganja rizicima zaraze, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra moli sve stranke koje imaju potrebu kontaktirati službenike Upravnog odjela da to obave putem telefona ili e-maila, koji se nalaze na mrežnim stranicama Grada Zadra.

Pročelnik
Darko Kasap, mag. ing. mech., univ. spec. arch.

Zamjenica pročelnika
Slavica Kardum, dipl. iur.
Tel. 023 / 208 - 031  
E-mail: slavica.kardum@grad-zadar.hr  

Pomoćnik pročelnika za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Hrvoje Baranović, dipl. ing. arh.  
Tel. 023 / 208 - 025
E-mail: hrvoje.baranovic@grad-zadar.hr

Pomoćnica pročelnika za ozakonjenje zgrada i ostale poslove  
Marija Pavlović Palčok, dipl. ing. građ.  
Tel. 023 / 208 - 030
E-mail: marija.pavlovic-palcok@grad-zadar.hr

 


Voditeljica odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Sanja Jusup Malik, dipl. ing. arh.  
Tel. 023 / 208 - 036
E-mail: sanja.jusup-malik@grad-zadar.hr

Voditelj odsjeka za ozakonjenje zgrada i ostale poslove
Ruđer Bošković dipl. ing. građ.  
Tel. 023 / 208 - 048  
E-mail: ruder.boskovic@grad-zadar.hr

 

Referenti za administrativne poslove

Zdenka Brković - referent za pripremu građevinskih i ostalih poslova
Tel. 023 / 208 - 033
E-mail: zdenka.brkovic@grad-zadar.hr

Alida Lerga - stručna suradnica za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje (žalbe, ovjere pravomoćnosti)
Tel. 023 / 208 - 037
E-mail: alida.lerga@grad-zadar.hr

Radmila Brkljača - referent za pripremu građevinskih i ostalih poslova (pristojbe, dostava)
Tel. 023 / 208 - 037
E-mail: radmila.brkljaca@grad-zadar.hr

Jelena Dokoza - administrativna tajnica (pristojbe, dostava)
Tel. 023 / 208 - 034
E-mail: jelena.dokoza@grad-zadar.hr

 

Referenti

Referenti se petkom ne javljaju na telefon

 Ime i prezime

 Tel.

 E-mail

 Ankica Čolak

 023/208-039

ankica.colak@grad-zadar.hr

 Mile Vukšić

 023/208-021

mile.vuksic@grad-zadar.hr

 Nataša Horvat

 023/208-038

natasa.horvat@grad-zadar.hr

 Ozrenka Kamber

 023/208-028

ozrenka.kamber@grad-zadar.hr

 

Ime i prezime Tel. E-mail
Maja Mičić 023/208-018 maja.pilipovic@grad-zadar.hr
Robert Perica 023/208-029  robert.perica@grad-zadar.hr
Roberta Bajlo  023/208-023 roberta.bajlo@grad-zadar.hr
Jure Hromin 023/208-022  jure.hromin@grad-zadar.hr