Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U Odsjeku za prostorno uređenje obavljaju se stručni i drugi poslovi koji prethode izradi prostornih planova, a u svezi su sa prostornim planiranjem i uređenjem prostora (priprema Odluke o izradi prostornog plana, pribavljanje katastarskih i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga i sl.)

Obavljaju se poslovi vezani za stanja u prostoru i aktivnosti za unaprijeđenje prostornog razvoja kroz utvrđivanje mjerila i kriterija za svrhovito i racionalno korištenje, te za zaštitu integralnih vrijednosti prostora i drugi upravni i neupravni postupci u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Planovi na snazi
Planovi u izradi
Planovi na javnoj raspravi
Planovi u primjeni 

Korisni linkovi:
 - MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA
 - ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZADAR
 - GIS - Geoinformacijski sustav Grada Zadra

Kontakt 

Marijeta Kalanj Jelavić, dipl.ing.građ.
Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje
Tel: 023 / 208 - 019
Fax: 023 / 208 - 197
E-mail: Marijeta.KalanjJelavic@grad-zadar.hr

Vjeran Čuraković, ing.građ.
Stručni suradnik za prostorno uređenje
Tel: 023 / 208 - 047
Fax: 023 / 208 - 197
E-mail: vjeran.curakovic@grad-zadar.hr