Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U Odsjeku za prostorno uređenje obavljaju se stručni i drugi poslovi koji prethode izradi prostornih planova, a u svezi su sa prostornim planiranjem i uređenjem prostora (priprema Odluke o izradi prostornog plana, pribavljanje katastarskih i odgovarajućih posebnih geodetskih podloga i sl.)

Obavljaju se poslovi vezani za stanja u prostoru i aktivnosti za unaprijeđenje prostornog razvoja kroz utvrđivanje mjerila i kriterija za svrhovito i racionalno korištenje, te za zaštitu integralnih vrijednosti prostora i drugi upravni i neupravni postupci u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Planovi na snazi  
Planovi u izradi  
Planovi na javnoj raspravi  
Planovi u primjeni 

Korisni linkovi:
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ZADARSKE ŽUPANIJE ZADAR 
GIS - Geoinformacijski sustav Grada Zadra

 

Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje
Vesna Marasović, dipl. ing. građ.
Tel. 023 / 208 - 019
Fax: 023 / 208 - 197  
E-mail: vesna.marasovic@grad-zadar.hr  

Stručni suradnik za prostorno uređenje
Vjeran Čuraković, ing. građ.
Tel. 023 / 208 - 047
Fax: 023 / 208 - 197
E-mail: vjeran.curakovic@grad-zadar.hr