Vezani dokumenti

Dokument 1. Dopuna zahtjeva (Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje)[1].docx Dokument 2. Zahtjev za izdavanje klauzule pravomocnosti[1].docx Dokument 3. Zahtjev za izdavanje preslike[1].docx Dokument 4. Zahtjev za uvid u predmet[1].docx Dokument 5. Zahtjev za ispravak greske u aktu[1].docx Dokument 6. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o namjeni zemljista[2].docx Dokument 7. Zahtjev za izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade - etaziranje[1].docx Dokument 8. Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata[1].docx Dokument 9. Zahtjev za izdavanje rjesenja o utvrdivanju gradevne cestice[1].docx Dokument 10. Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije[1].docx Dokument 11. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole[1].docx Dokument 12. Zahtjev za izdavanje rjesenja o produljenju vazenja lokacijske dozvole[1].docx Dokument 13. Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole[1].docx Dokument 14. Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole[1].docx Dokument 15. Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole za pripremne radove[2].docx Dokument 16. Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole[2].docx Dokument 17. Zahtjev za izdavanje rjesenja o produljenju vazenja gradevinske dozvole[2].docx Dokument 18. Prijava pocetka ili nastavka gradenja na temelju gradevinske dozvole[1].docx Dokument 19. Prijava pocetka ili nastavka gradenja bez gradevinske dozvole[1].docx Dokument 20. Prijava pocetka radova na uklanjanju gradevine[1].docx Dokument 21. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole[1].docx Dokument 22. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu ciji je akt za gradenje unisten ili nedostupan[1].docx Dokument 23ZAHT~1[2].DOC Dokument 24. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu do 15. 02. 1968. godine[1].docx Dokument 25. Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabe gradevine[2].docx Dokument 26. Prijava pokusnog rada[2].docx Dokument 27. Zahtjev za izdavanje potvrde zavrsnog izvjesca nadzornog inzenjera[2].docx Dokument 28. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu na temelju akta za gradenje nadleznog tijela izdanog do 01. 10. 2007. godine[1].docx