Vezani dokumenti

Dokument 1. Dopuna zahtjeva.docx Dokument 2. Zahtjev za klauzulu pravomocnosti.docx Dokument 3. Zahtjev za presliku iz spisa.docx Dokument 4. Zahtjev za uvid u spis predmeta.docx Dokument 5. Zahtjev za ispravak greske u aktu.doc Dokument 6. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o namjeni zemljista[2].doc Dokument 7. Zahtjev za izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade - etaziranje[2].doc Dokument 8. Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata[2].doc Dokument 9. Zahtjev za izdavanje rjesenja o utvrdivanju gradevne cestice[2].doc Dokument 10. Zahtjev - lokacijska informacija[2].doc Dokument 11. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole[1].doc Dokument 12. Zahtjev za izdavanje rjesenja o produzenju vazenja lokacijske dozvole[1].doc Dokument 13. Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole[1].doc Dokument 14. Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole - novi[1].doc Dokument 15. Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole za pripremne radove[1].doc Dokument 16. Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole[1].doc Dokument 17. Zahtjev za izdavanje rjesenja o produzenju vazenja gradevinske dozvole[1].doc Dokument 18. Prijava pocetka ili nastavka gradenja[1].doc Dokument 19. Prijava pocetka radova na uklanjanju gradevine[1].doc Dokument 20. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole[1].doc Dokument 21. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu ciji je akt za gradenje unisten ili nedostupan[1].doc Dokument 22. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu do 15.02.1968. godine[1].doc Dokument 23. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu koja je izgradena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa ...[1].doc Dokument 24. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu na temelju akta za gradenje nadleznog tijela izdanog do 01.10.2007. godine[1].doc Dokument 25. Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu gradevine[1].doc Dokument 26. Prijava pokusnog rada[1].doc Dokument 27. Zahtjev - potvrda zavrsnog izvjesca nadzornog inzenjera[1].doc