Vezani dokumenti

Dokument 1. Dopuna zahtjeva (Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnje).docx Dokument 2. Zahtjev za izdavanje klauzule pravomocnosti.docx Dokument 3. Zahtjev za izdavanje preslike.docx Dokument 4. Zahtjev za uvid u predmet.docx Dokument 5. Zahtjev za ispravak greske u aktu.docx Dokument 6. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o namjeni zemljista[1].docx Dokument 7. Zahtjev za izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade - etaziranje.docx Dokument 8. Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata.docx Dokument 9. Zahtjev za izdavanje rjesenja o utvrdivanju gradevne cestice.docx Dokument 10. Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije.docx Dokument 11. Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.docx Dokument 12. Zahtjev za izdavanje rjesenja o produljenju vazenja lokacijske dozvole.docx Dokument 13. Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole.docx Dokument 14. Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole.docx Dokument 15. Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole za pripremne radove[1].docx Dokument 16. Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole[1].docx Dokument 17. Zahtjev za izdavanje rjesenja o produljenju vazenja gradevinske dozvole[1].docx Dokument 18. Prijava pocetka ili nastavka gradenja na temelju gradevinske dozvole.docx Dokument 19. Prijava pocetka ili nastavka gradenja bez gradevinske dozvole.docx Dokument 20. Prijava pocetka radova na uklanjanju gradevine.docx Dokument 21. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.docx Dokument 22. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu ciji je akt za gradenje unisten ili nedostupan.docx Dokument 23. Zahtjev za izdavanje uporabne doz za grad koja je izgrad, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o podrucjima posebne drzavne skrbi[1].docx Dokument 24. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu do 15. 02. 1968. godine.docx Dokument 25. Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabe gradevine[1].docx Dokument 26. Prijava pokusnog rada[1].docx Dokument 27. Zahtjev za izdavanje potvrde zavrsnog izvjesca nadzornog inzenjera[1].docx Dokument 28. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu na temelju akta za gradenje nadleznog tijela izdanog do 01. 10. 2007. godine.docx