Vezani dokumenti

Dokument Zahtjev za ispravak greske u aktu[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje potvrde o posebnim dijelovima zgrade - etaziranje[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje potvrde o zaprimljenom izvjescu nadzornog inzenjera[1].doc Dokument Prijava pocetka gradenja[1][2].doc Dokument Prijava pocetka radova na uklanjanju gradevine[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje uvjerenja o namjeni zemljista[1][1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu gradevine[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole - novi[1][1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole za pripremne radove[2][1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni gradevinske dozvole[1][1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje rjesenja o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole[1][1].doc Dokument ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRADEVINU IZGRADENU DO 15.02.1968.[1].doc Dokument ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE ZA GRADEVINU KOJA JE IZGRADENA, REKONSTRUIRANA, OBNOVLJENA ILI SANIRANA U PROVEDBI PROPISA O OBNOVI, ODNOSNO PROPISA O OBNOVI, ODNOSNO PROPISA O PODRUCJIMA POSEBNE DRZ[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje rjesenja o utvrdivanju gradevne cestice[1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu ciji je akt za gradenje unisten ili nedostupan[1][1][1][1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za gradevinu izgradenu na temelju akta za gradenje nadleznog tijela izdanog do 01.10.2007. godine[1][1]-1.doc Dokument Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole[1][1][1].doc Dokument ZAHTJEV ZA presliku[1].docx Dokument ZAHTJEV ZA UVID U SPIS PREDMETA[1].docx Dokument DOPUNA ZAHTJEVA.docx Dokument ZAHTJEV ZA KLAUZULU PRAVOMOCNOSTI[5].docx Dokument Zahtjev za izdavanje rjesenja o produzenju vazenja gradevinske dozvole[1].doc Dokument Zahtjev za izdavanje rjesenja o produzenju vazenja lokacijske dozvole[1][3].doc Dokument Zahtjev - lokacijska informacija[2].doc