Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U odsjeku za građenje vode se upravni i obavljaju i drugi stručni poslovi s izgradnjom visokogradnje u kojima se obavljaju javne službe iz djelokruga Grada Zadra (vrtići, škole, školske športske dvorane i sl.) kojima je Grad investitor i drugi upravni i neupravni postupci u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona. 

 

Kontakt
Tel:  023 / 208 - 040
Fax: 023 / 208 - 197
E-mail: graditeljstvo@grad-zadar.hr 
Adresa: Narodni trg 1