Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

U odsjeku za građenje vode se upravni i obavljaju i drugi stručni poslovi s izgradnjom visokogradnje u kojima se obavljaju javne službe iz djelokruga Grada Zadra (vrtići, škole, školske športske dvorane i sl.) kojima je Grad investitor i drugi upravni i neupravni postupci u slučajevima propisanim važećim zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona. 

 

Voditelj odsjeka za građenje - TOMISLAV LALOVIĆ, dipl. ing. građ.

E mail: tomislav.lalovic@grad-zadar.hr

Kontakt broj: 208-044