Prostorno planiranjePlanovi u javnoj raspravi

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja groblja Ploča organizira se u vremenu od 24. siječnja do 24. veljače 2020. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati, Javno izlaganje održati će se 04. veljače 2020. godine (utorak) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja groblja Ploča organizira se u vremenu od 24. siječnja do 24. veljače 2020. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati, Javno izlaganje održati će se 04. veljače 2020. godine (utorak) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra održat će se u vremenu od 14. listopada do 21. listopada 2019. godine. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja Prijedloga IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra održat će se za sve zainteresirane 16. listopada 2019. godine (srijeda) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Javni uvid u prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra organizira se u vremenu od 16. srpnja do 19. kolovoza 2019. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati, Javno izlaganje održati će se 23. srpnja 2019. godine (utorak) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

Detaljni plan uređenja

Urbanistički plan uređenja

Provedbeni urbanistički plan


Ostali planovi