Prostorno planiranjePlanovi u javnoj raspravi

Javni uvid u prijedlog II Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone stambene izgradnje veće gustoće „Crvene kuće“ organizira se u vremenu od 30. studenog do 07. prosinca 2017. godine u prizemlju zgrade Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati, Javno izlaganje održati će se 05. prosinca 2017. godine (utorak) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar

Detaljni plan uređenja

Urbanistički plan uređenja

Provedbeni urbanistički plan


Ostali planovi